آثارم برای شجریان را با صدای همایون اجرا می‌کنیم / سفر ارکستر ملی ایران با خوانندگی افتخاری به لرستان و کرمانشاه

آثارم برای شجریان را با صدای همایون اجرا می‌کنیم / سفر ارکستر ملی ایران با خوانندگی افتخاری به لرستان و کرمانشاه
فریدون شهبازیان از سفرِ ارکستر ملی ایران به لرستان و کرمانشاه خبر می‌دهد و از برنامه‌هایش برای همکاری با خوانندگانِ مطرح موسیقی ایران می‌گوید.

آثارم برای شجریان را با صدای همایون اجرا می‌کنیم / سفر ارکستر ملی ایران با خوانندگی افتخاری به لرستان و کرمانشاه