آخرین جزئیات از پیگیری استیضاح آخوندی در مجلس

آخرین جزئیات از پیگیری استیضاح آخوندی در مجلس
رئیس کمیسیون عمران مجلس آخرین جزئیات از طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را تشریح کرد.

آخرین جزئیات از پیگیری استیضاح آخوندی در مجلس