آخوندی در صحن مجلس دروغ گفت / نامه حمایتی 13 نماینده آذربایجان شرقی دروغ است

آخوندی در صحن مجلس دروغ گفت / نامه حمایتی 13 نماینده آذربایجان شرقی دروغ است
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با انتقاد از عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی گفت: آخوندی در صحن مجلس دروغ گفت از جمله گفت که 13 نماینده آذربایجان شرقی در نامه ای از وی حمایت کردند که این یک دروغ محض بود.

آخوندی در صحن مجلس دروغ گفت / نامه حمایتی 13 نماینده آذربایجان شرقی دروغ است