آرسنال برابر چلسی پیروز شد/توپچی‌ها بار دیگر قهرمان جام حذفی شدند

آرسنال برابر چلسی پیروز شد/توپچی‌ها بار دیگر قهرمان جام حذفی شدند

آرسنال برابر چلسی پیروز شد/توپچی‌ها بار دیگر قهرمان جام حذفی شدند