آزمون و قوچان‌نژاد در بین 10 فوتبالیست برتر سال 2017 آسیا/ جای طارمی و رفیعی عوض شد + عکس

آزمون و قوچان‌نژاد در بین 10 فوتبالیست برتر سال 2017 آسیا/ جای طارمی و رفیعی عوض شد + عکس
نام دو ستاره تیم ملی فوتبال کشورمان در جمع 10 فوتبالیست برتر قاره کهن در سال 2017 قرار گرفت.

آزمون و قوچان‌نژاد در بین 10 فوتبالیست برتر سال 2017 آسیا/ جای طارمی و رفیعی عوض شد + عکس