آل‌خلیفه با ائتلاف با صهیونیست‌ها سیاست فرار به جلو را انتخاب کرده است

آل‌خلیفه با ائتلاف با صهیونیست‌ها سیاست فرار به جلو را انتخاب کرده است
یک فعال سیاسی بحرینی در مصاحبه‌ای با اشاره به آشکار شدن روابط صهیونیست‌ها با رژیم آل خلیفه گفت که خاندان آل خلیفه با ائتلاف با صهیونیست‌ها سیاست فرار به جلو را انتخاب کرده است.

آل‌خلیفه با ائتلاف با صهیونیست‌ها سیاست فرار به جلو را انتخاب کرده است