آنچه از برجام انتظار داشتیم برآورده نشد/ با کسی که حقوق نجومی می‌گیرد باید برخورد کرد

آنچه از برجام انتظار داشتیم برآورده نشد/ با کسی که حقوق نجومی می‌گیرد باید برخورد کرد
داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: آن چیزی که از برجام انتظارمان بود به‌طور صددرصد محقق نشده و با کسی که به‌ناحق حقوق و مزایا می‌گیرد باید برخورد شود.

آنچه از برجام انتظار داشتیم برآورده نشد/ با کسی که حقوق نجومی می‌گیرد باید برخورد کرد