ادعای صادقی: مصاحبه نکردم/ فایل صوتی مصاحبه تسنیم با صادقی

ادعای صادقی: مصاحبه نکردم/ فایل صوتی مصاحبه تسنیم با صادقی
محمود صادقی ادعا کرد که با تسنیم مصاحبه‌ای نداشته است؛ تسنیم صوت مصاحبه این نماینده اصلاح‌طلب را با خبرنگار خود منتشر کرد.

ادعای صادقی: مصاحبه نکردم/ فایل صوتی مصاحبه تسنیم با صادقی