ارائه طرح «اشتغال ضربتی» در ماه‌های آخر دولت

ارائه طرح «اشتغال ضربتی» در ماه‌های آخر دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «طرح اشتغال ضربتی» آماده و به رئیس جمهور تقدیم شد.

ارائه طرح «اشتغال ضربتی» در ماه‌های آخر دولت