ارتش سوریه محله«الحیدریه» حلب را آزاد کرد

ارتش سوریه محله«الحیدریه» حلب را آزاد کرد
نیروهای ارتش سوریه توانستند محله «الحیدریه»واقع در شرق حلب را از لوث تروریست‌های تکفیری پاکسازی کنند.

ارتش سوریه محله«الحیدریه» حلب را آزاد کرد