ارتش یمن تجمع نظامیان سعودی در پایگاه الشرقان عربستان را هدف قرار داد

ارتش یمن تجمع نظامیان سعودی در پایگاه الشرقان عربستان را هدف قرار داد
ارتش یمن محل حضور نظامیان سعودی در پایگاه الشرقان در استان جیزان عربستان را مورد هدف قرار داد.

ارتش یمن تجمع نظامیان سعودی در پایگاه الشرقان عربستان را هدف قرار داد