ارجاع شکایت ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رییسی به دادسرا

ارجاع شکایت ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رییسی به دادسرا
دادستان کل کشور از ارجاع گزارش و شکایت ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رییسی پیرامون وقوع برخی تخلفات انتخاباتی به دادسرا خبر داد.

ارجاع شکایت ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رییسی به دادسرا