ارسال روزانه اسامی داوطلبان انتخابات شوراها به مراکز استعلام

ارسال روزانه اسامی داوطلبان انتخابات شوراها به مراکز استعلام
رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفت: اسامی داوطلبان انتخابات شوراها به‌صورت روزانه برای احراز صلاحیت به مراکز استعلام ارسال می‌شود.

ارسال روزانه اسامی داوطلبان انتخابات شوراها به مراکز استعلام