از فدراسیون‌های پرحاشیه تا شنایی که 3 سال است نایب رئیس ندارد/ منظور وزیر از شوک دقیقاً چیست؟

از فدراسیون‌های پرحاشیه تا شنایی که 3 سال است نایب رئیس ندارد/ منظور وزیر از شوک دقیقاً چیست؟
وزیر ورزش و جوانان می‌گوید زمان دادن یک شوک اساسی به فدراسیون‌های پایه و پرمدال رسیده و این در حالی است که این فدراسیون‌ها شرایط بدی را تجربه می‌کنند و مشخص نیست منظور وزیر از شوک دقیقاً چه چیزی است.

از فدراسیون‌های پرحاشیه تا شنایی که 3 سال است نایب رئیس ندارد/ منظور وزیر از شوک دقیقاً چیست؟