از نشست پرجنجال تا دختر کوچکی که درسهای بزرگ آموخت

از نشست پرجنجال تا دختر کوچکی که درسهای بزرگ آموخت
سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر امسال با حواشی‌های ریز و درشت بسیار دست و پنجه نرم کرد؛ حواشی‌هایی که بسیاری از آنها می‌توانست جشنواره را به تعطیلی بکشاند و بخیر گذشت.

از نشست پرجنجال تا دختر کوچکی که درسهای بزرگ آموخت