استراتژی آمریکایی‌ها در منطقه به شکست منجر شده است / وزن ژئوپولیتیک ایران بالاتر خواهد رفت

استراتژی آمریکایی‌ها در منطقه به شکست منجر شده است / وزن ژئوپولیتیک ایران بالاتر خواهد رفت
مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: نبرد سوریه و عراق، یک تقابل راهبردی بین قدرت‌های بزرگ جهانی به‎شمار می‎رود.

استراتژی آمریکایی‌ها در منطقه به شکست منجر شده است / وزن ژئوپولیتیک ایران بالاتر خواهد رفت