اسکان متقاضی بی خانمان مسکن مهر در کانکس کارگران + عکس

اسکان متقاضی بی خانمان مسکن مهر در کانکس کارگران + عکس
یکی از متقاضیان مسکن مهر که واحدش توسط شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن گرو نگه داشته شده به دلیل بی خانمان شدن در کانکس کارگران یکی از پیمانکاران این طرح اسکان داده شد.

اسکان متقاضی بی خانمان مسکن مهر در کانکس کارگران + عکس