اصلاح‌طلبان طرح معرفی «آلترناتیو» را با کاندیدای نهایی مطرح می‌کنند

اصلاح‌طلبان طرح معرفی «آلترناتیو» را با کاندیدای نهایی مطرح می‌کنند
عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: اگر نامزد نهایی اصلاح‌طلبان حضور یک گزینه دیگر را در کنار خودش برای انتخابات ضروری ببیند، در این‌ باره تصمیم می‌‌گیریم.

اصلاح‌طلبان طرح معرفی «آلترناتیو» را با کاندیدای نهایی مطرح می‌کنند