اطلاعات سپاه خراسان دخالتی در لغو سخنرانی مطهری نداشته است

اطلاعات سپاه خراسان دخالتی در لغو سخنرانی مطهری نداشته است
سردار شریف هرگونه اظهارنظر پیرامون نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لغو سخنرانی علی مطهری را تکذیب کرد.

اطلاعات سپاه خراسان دخالتی در لغو سخنرانی مطهری نداشته است