اظهار نظر عجیب وزیر نفت/ زنگنه تلاش 10 ساله را به نام دولت یازدهم تمام کرد

اظهار نظر عجیب وزیر نفت/ زنگنه تلاش 10 ساله را به نام دولت یازدهم تمام کرد
بهتر بود وزیر نفت به جای اینکه عنوان کند در عرضه سه سال و نیم توانستیم تولید گاز پارس جنوبی را 300 میلیون مترمکعب افزایش دهیم؛ عنوان می کرد در عرض قریب به 10 سال توانستیم افزایش 300 میلیون مترمکعبی را در برداشت گاز از پارس جنوبی محقق کنیم.

اظهار نظر عجیب وزیر نفت/ زنگنه تلاش 10 ساله را به نام دولت یازدهم تمام کرد