اعتصاب دوباره پرسپولیسی‌ها/ مربیان محل تمرین را ترک کردند

اعتصاب دوباره پرسپولیسی‌ها/ مربیان محل تمرین را ترک کردند
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس امروز حاضر به تمرین نشدند.

اعتصاب دوباره پرسپولیسی‌ها/ مربیان محل تمرین را ترک کردند