اعلام برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم/ پایان لیگ در تاریخ 14 اردیبهشت

اعلام برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم/ پایان لیگ در تاریخ 14 اردیبهشت
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم فصل 96-95 را اعلام کرد.

اعلام برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم/ پایان لیگ در تاریخ 14 اردیبهشت