افزایش اختلافات امارات و عربستان درباره یمن/ آینده خوشی برای «طوفان قاطعیت» وجود ندارد

افزایش اختلافات امارات و عربستان درباره یمن/ آینده خوشی برای «طوفان قاطعیت» وجود ندارد
روزنامه رای الیوم در سرمقاله امروز خود از روند رو به افزایش اختلاف بین امارات و عربستان درباره اوضاع یمن در آستانه ورود جنگ یمن به سومین سال خود سخن گفت.

افزایش اختلافات امارات و عربستان درباره یمن/ آینده خوشی برای «طوفان قاطعیت» وجود ندارد