امروز روز عبور از منیت‌ها و خود محوری‌ها در راه «انسجام و وحدت» است

امروز روز عبور از منیت‌ها و خود محوری‌ها در راه «انسجام و وحدت» است
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای از حضور و مشارکت پرشور نیروهای انقلاب در همایش ملی 5 اسفند تقدیر و تشکر کرد.

امروز روز عبور از منیت‌ها و خود محوری‌ها در راه «انسجام و وحدت» است