انتقاد از هیئت‌رئیسه مجلس به دلیل تاخیر در استیضاح «آخوندی»

انتقاد از هیئت‌رئیسه مجلس به دلیل تاخیر در استیضاح «آخوندی»
نماینده مردم تبریز در مجلس از هیئت‌رئیسه مجلس به دلیل تاخیر در روند استیضاح وزیر راه و شهرسازی انتقاد کرد.

انتقاد از هیئت‌رئیسه مجلس به دلیل تاخیر در استیضاح «آخوندی»