انفجار در خط تغذیه گاز نیروگاه برق علی‌آباد کتول/علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست

انفجار در خط تغذیه گاز نیروگاه برق علی‌آباد کتول/علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست
معاون مدیریت بحران استان گلستان گفت: دقایقی قبل انفجاری در خط تغذیه گاز نیروگاه برق علی آبادکتول رخ داد و سبب بروز آتش‌سوزی مهیب در این نیروگاه شد.

انفجار در خط تغذیه گاز نیروگاه برق علی‌آباد کتول/علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست