انفجار مهیب در یک ساختمان دولتی در ترکیه/ یک کشته و ۱۵ زخمی

انفجار مهیب در یک ساختمان دولتی در ترکیه/ یک کشته و ۱۵ زخمی

انفجار مهیب در یک ساختمان دولتی در ترکیه/ یک کشته و ۱۵ زخمی