انفجار کارگاه تریکوبافی، نخستین زنگ خطر حوادث چهارشنبه آخر سال را به صدا درآورد

انفجار کارگاه تریکوبافی، نخستین زنگ خطر حوادث چهارشنبه آخر سال را به صدا درآورد
سخنگوی آتش‌نشانی تهران از وقوع حریق و انفجار در کارگاه تریکوبافی خبر داد؛ در این کارگاه انبار مواد محترقه وجود داشت.

انفجار کارگاه تریکوبافی، نخستین زنگ خطر حوادث چهارشنبه آخر سال را به صدا درآورد