انفجار ۴ بمب در شمال بغداد/ ۲ شهروند عراقی کشته و ۷ نفر زخمی شدند

انفجار ۴ بمب در شمال بغداد/ ۲ شهروند عراقی کشته و ۷ نفر زخمی شدند

انفجار ۴ بمب در شمال بغداد/ ۲ شهروند عراقی کشته و ۷ نفر زخمی شدند