اگر با ایمان و روحیه جهادی حرکت کنیم پیروز خواهیم شد

اگر با ایمان و روحیه جهادی حرکت کنیم پیروز خواهیم شد
شهردار تهران در آئین بزرگداشت شهدای دانشجوی هویزه و مدافع حرم گفت: : شهدای هویزه به ما نشان دادند اگر با نصرت الهی و روحیه جهادی حرکت کنیم انتهای آن موفقیت و پیروزی خواهد بود.

اگر با ایمان و روحیه جهادی حرکت کنیم پیروز خواهیم شد