اگر شهدای مدافع حرم نبودند باید با تکفیری‌ها در مرزها مبارزه می‌کردیم

اگر شهدای مدافع حرم نبودند باید با تکفیری‌ها در مرزها مبارزه می‌کردیم
عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه شهدای مدافعان حرم نقش بزرگی در ثبات و امنیت کنونی دارند، گفت:اگر شهدای مدافع حرم نبودند باید با تکفیری‌ها در مرزها مبارزه می‌کردیم.

اگر شهدای مدافع حرم نبودند باید با تکفیری‌ها در مرزها مبارزه می‌کردیم