اینفوگرافیک/ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون

اینفوگرافیک/ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی 5 دی ماه سال 95 در محل شهادت شهدای حزب جمهوری(مجتمع فرهنگی سرچشمه) اعلام موجودیت کرد. در این اینفوگرافیک به معرفی اعضاء آن پرداخته شده است.

اینفوگرافیک/ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون