بادامچیان: در فرآیند انتخابات تا پایان مناظرات قاطعانه در صحنه خواهیم ایستاد

بادامچیان: در فرآیند انتخابات تا پایان مناظرات قاطعانه در صحنه خواهیم ایستاد
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا وحدت نیروهای انقلاب را حول یک چهره اصلح، افضل و ارجح شکل دهیم.

بادامچیان: در فرآیند انتخابات تا پایان مناظرات قاطعانه در صحنه خواهیم ایستاد