بارش برف و باران در ۱۴ استان/ ۶ محور مواصلاتی مسدود است

بارش برف و باران در ۱۴ استان/ ۶ محور مواصلاتی مسدود است

بارش برف و باران در ۱۴ استان/ ۶ محور مواصلاتی مسدود است