بازتاب صعود استقلال در رسانه‌های قطری/ آه قطری‌ها از ضربه‌های پنالتی + تصاویر

بازتاب صعود استقلال در رسانه‌های قطری/ آه قطری‌ها از ضربه‌های پنالتی + تصاویر
رسانه‌های قطری آهی از سر حذف تیم السد سر دادند و تیترهای مشترکی در مورد حذف این تیم برابر استقلال تهران در ضربه‌های پنالتی انتخاب کردند.

بازتاب صعود استقلال در رسانه‌های قطری/ آه قطری‌ها از ضربه‌های پنالتی + تصاویر