بانوی سبزپوش محیط زیست که دغدغه‌ای جز مسائل سیاسی و حزبی ندارد

بانوی سبزپوش محیط زیست که دغدغه‌ای جز مسائل سیاسی و حزبی ندارد
معصومه ابتکار این بار هم به‌صراحت تمام از دغدغه‌های واقعی خود گفت و اینکه برای او مسائل کلان زیست‌محیطی کشور ارزشی ندارد؛ این روزها رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بی‌توجه‌تر از همیشه به کارهای تبلیغی و سیاسی‌کاری خود مشغول است… .

بانوی سبزپوش محیط زیست که دغدغه‌ای جز مسائل سیاسی و حزبی ندارد