بحران انسانی در یمن به‌دلیل محاصره ناجوانمردانه به اوج رسیده است

بحران انسانی در یمن به‌دلیل محاصره ناجوانمردانه به اوج رسیده است
یکی از کارشناسان مسائل یمن در گفت‌وگویی گفت که بحران انسانی در این کشور به‌دلیل محاصره ناجوانمردانه به اوج خود رسیده است.

بحران انسانی در یمن به‌دلیل محاصره ناجوانمردانه به اوج رسیده است