برانکو: از نتیجه برابر الهلال راضی هستم/طبیعی بود محتاط بازی کنیم

برانکو: از نتیجه برابر الهلال راضی هستم/طبیعی بود محتاط بازی کنیم

برانکو: از نتیجه برابر الهلال راضی هستم/طبیعی بود محتاط بازی کنیم