برف راه ۱۰۰ روستای آذربایجان غربی را مسدود کرد/کاهش دما از جمعه

برف راه ۱۰۰ روستای آذربایجان غربی را مسدود کرد/کاهش دما از جمعه

برف راه ۱۰۰ روستای آذربایجان غربی را مسدود کرد/کاهش دما از جمعه