بشار اسد: با آزادسازی حلب هیچ برگ برنده‌ای برای تروریست‌ها و غربی‌ها باقی نخواهد ماند

بشار اسد: با آزادسازی حلب هیچ برگ برنده‌ای برای تروریست‌ها و غربی‌ها باقی نخواهد ماند
رئیس جمهور سوریه در مصاحبه‌ای با یک روزنامه گفت که با آزادسازی کامل حلب از دست تروریست‌ها و غربی‌ها هیچ برگ برنده‌ای باقی نمی‌ماند.

بشار اسد: با آزادسازی حلب هیچ برگ برنده‌ای برای تروریست‌ها و غربی‌ها باقی نخواهد ماند