بعد از برجام 7 مورد تحریم موشکی از سوی آمریکا اعمال شده/ دلایل نقض صریح برجام با تمدید تحریم‌(ISA)

بعد از برجام 7 مورد تحریم موشکی از سوی آمریکا اعمال شده/ دلایل نقض صریح برجام با تمدید تحریم‌(ISA)
کارشناس مسائل راهبردی با بیان اینکه بعد از برجام 7 مورد تحریم علیه برنامه موشکی ایران از سوی آمریکا اعمال شده، گفت: تمدید قانون تمدید تحریم‌های ایران (ISA) نقض صریح برجام است.

بعد از برجام 7 مورد تحریم موشکی از سوی آمریکا اعمال شده/ دلایل نقض صریح برجام با تمدید تحریم‌(ISA)