بمباران مناطق مسکونی یمن از سوی پهپادهای آمریکایی حاوی پیام است

بمباران مناطق مسکونی یمن از سوی پهپادهای آمریکایی حاوی پیام است
به اعتقاد کارشناس مسائل غرب آسیا، خطای غیرقابل‌قبول پهپادهای آمریکایی در بمباران بعضی از مناطق مسکونی یمن نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها قصد دارند اولتیماتومی به انقلابیون بدهند.

بمباران مناطق مسکونی یمن از سوی پهپادهای آمریکایی حاوی پیام است