بودجه ساخت «حضرت موسی(ع)» برسد؛ نیمه دوم 96 کار را کلید می‌زنیم / قراردادی برای بازیگری منعقد نشده‌است

بودجه ساخت «حضرت موسی(ع)» برسد؛ نیمه دوم 96 کار را کلید می‌زنیم / قراردادی برای بازیگری منعقد نشده‌است
کارگردان پروژه «حضرت موسی(ع)» گفت: شروع پروژه ساخت این مجموعه منوط به دریافت بودجه است و اگر بودجه ساخت «حضرت موسی(ع)» برسد؛ نیمه دوم 96 کار را کلید خواهیم زد.

بودجه ساخت «حضرت موسی(ع)» برسد؛ نیمه دوم 96 کار را کلید می‌زنیم / قراردادی برای بازیگری منعقد نشده‌است