بیانیه انتخاباتی «قالیباف» نمایانگر بلوغ جریان انقلابی است

بیانیه انتخاباتی «قالیباف» نمایانگر بلوغ جریان انقلابی است
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: بنده معتقدم بیانه آقای قالیباف نمایانگر بلوغ جریان انقلابی و اسلامی است.

بیانیه انتخاباتی «قالیباف» نمایانگر بلوغ جریان انقلابی است