بیمارستان «السلام» و روستای «العسرج» در کنترل نیروهای عراقی/هلاکت 449 داعشی

بیمارستان «السلام» و روستای «العسرج» در کنترل نیروهای عراقی/هلاکت 449 داعشی
نیروهای امنیتی عراق در ادامه دستاوردهای خود در عملیات موصل، علاوه بر تسلط بر بیمارستانم«السلام»، روستای «العسرج» را نیز آزاد کردند.

بیمارستان «السلام» و روستای «العسرج» در کنترل نیروهای عراقی/هلاکت 449 داعشی