تخلفات سازمان یافته و گسترده دولت در انتخابات را پایان دهید

تخلفات سازمان یافته و گسترده دولت در انتخابات را پایان دهید
رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در نامه‌ای به وزیر کشور نسبت به تخلفات سازمان یافته و گسترده دولتی ها در انتخابات هشدار داد.

تخلفات سازمان یافته و گسترده دولت در انتخابات را پایان دهید