تداوم رکوردهای پایین شناگران ایران در مسابقات بین‌المللی نسبت به رقابت‌های داخلی + جدول

تداوم رکوردهای پایین شناگران ایران در مسابقات بین‌المللی نسبت به رقابت‌های داخلی + جدول
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بار دیگر نشان داد که رکورد شناگران ایران در مسابقات بین‌المللی پایین‌تر از رقابت‌های داخلی است.

تداوم رکوردهای پایین شناگران ایران در مسابقات بین‌المللی نسبت به رقابت‌های داخلی + جدول