ترامپ تنها با ایران مشکل ندارد/ وجود هرج و مرج در داخل آمریکا

ترامپ تنها با ایران مشکل ندارد/ وجود هرج و مرج در داخل آمریکا
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصمیمات اخیر ترامپ و هرج و مرجی که در حال حاضر در داخل آمریکا ایجاد شده، گفت: رئیس جمهور آمریکا نه تنها با ایران، بلکه با بسیاری از کشورها مشکل دارد.

ترامپ تنها با ایران مشکل ندارد/ وجود هرج و مرج در داخل آمریکا