ترامپ مداخله نظامی در سوریه را بررسی می‌کند

ترامپ مداخله نظامی در سوریه را بررسی می‌کند
رئیس جمهور آمریکا به اعضای کنگره اعلام کرده مداخله نظامی در سوریه را بررسی می‌کند.

ترامپ مداخله نظامی در سوریه را بررسی می‌کند