ترکان چه برنامه‌ای برای خودروهای اروندی دارد؟

ترکان چه برنامه‌ای برای خودروهای اروندی دارد؟
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ‌تردد خودروهای اروندی به خارج از محدوده منطقه آزاد اروند را ممنوع اعلام کرد و خواستار توقیف خودروهای خارج از محدوده منطقه آزاد اروند توسط نیروی انتظامی شد.

ترکان چه برنامه‌ای برای خودروهای اروندی دارد؟